Özel Kalem Müdürü

Adı Soyadı: İlhami AKTAŞ
Telefon: 0312 425 40 80
Görevi: a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek
d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak