İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU’NUN “ İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİTİ ” İLE İLGİLİ İSTANBUL’DA YAPTIGI BASIN TOPLANTISI METNİ

SON GÜNLERDE BAZI BASIN VE YAYIN ORGANLARINDA, “ İÇKİ YASAĞI”, “KIRMIZI SOKAK” ŞEKLİNDE MANŞET YAPILAN VE SANKİ “İÇKİLİ YERLER KAPATILIYOR”, “İÇKİ YASAĞI GETİRİLİYOR”, “İÇKİLİ BÖLGELER DARALTILIYOR” ŞEKLİNDE VERİLEN VE GERÇEĞİ YANSITMAYAN HABERLERİN, GİDEREK GÜNDEMİ HAKSIZ VE İNSAF ÖLÇÜLERİNİ AŞAN BİR ŞEKİLDE MEŞGUL ETTİĞİNİ VE BU TÜR DEĞERLENDİRME VE HABERLERİN BİR BASIN AÇIKLAMASI İLE KONUYA AÇIKLIK GETİRMEMİZE RAĞMEN DEVAM ETTİRİLDİĞİNİ ÜZÜNTÜYLE VE İBRETLE İZLİYORUZ. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNDA BAKANLIĞIMIZIN BÜTÇESİNİN 24 KASIM 2005 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA BİR MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMIZIN SORUSU ÜZERİNE KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDUM. İLGİLİ YÖNETMELİKTEN VE 14.10.2005 TARİHLİ BAKANLIĞIMIZIN GENELGESİNDEN SÖZ ETTİM. BU HUSUS BÜTÇE PLAN KOMİSYONU TUTANAKLARINDA DA MEVCUTTUR. AYRICA 01.12.2005 TARİHİNDE KONUYLA İLGİLİ YAZILI BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTIM. BUNA RAĞMEN KONU SUNİ GÜNDEM MALZEMESİ YAPILMAKTA ISRAR EDİLMEKTEDİR. BU NEDENLE, ÖNCELİKLE, İÇKİLİ YERLERİ DE KAPSAYAN UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI İLE İÇKİLİ YERLERİN AÇILACAĞI BÖLGELERİN TESPİTİ KONUSUNDA ESAS ALINAN MER’İ MEVZUATIN TARİHSEL SEYRİ HAKKINDA BİLGİ AKTARMAK İSTİYORUM. ÖNCELİKLE SİZLERE “UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ” İLE “İÇKİLİ YER BÖLGESİ”NİN NE MANAYA GELDİĞİNİ İFADE ETMEK İSTİYORUM. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI VE RUHSATLANDIRILMASI KONUSU İLK DEFA, YAKLAŞIK 71 YIL ÖNCE, 14.07.1934 TARİH VE 2751 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU İLE DÜZENLENMİŞ VE ANILAN KANUNUN 7’NCİ MADDESİNDE, “OTEL, GAZİNO, KAHVE, İŞÇİ YERLERİ, BAR, TİYATRO, SİNEMA, HAMAM VE PLAJ GİBİ UMUMA MAHSUS İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI ÖNCE POLİSİN TAHKİKİ ÜZERİNE O YERİN EN BÜYÜK MÜLKİ AMİRİN VERECEĞİ İZNE BAĞLIDIR.İZİN ALINMADAN AÇILAN BU GİBİ YERLER POLİS TARAFINDAN KAPATILIR.” ŞEKLİNDE DÜZENLENMİŞTİ. BU KANUNA DAYALI OLARAK İÇKİLİ YERLERİN AÇILABİLECEĞİ BÖLGELERİN TESPİT EDİLMESİ HUSUSU, İLK OLARAK 21.05.1949 TARİH VE 7212 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN; “ŞEHİR VE KASABALARDA 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU’NUN 7’NCİ MADDESİNE, UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU’NUN 166, 178’İNCİ, 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 15’İNCİ MADDESİNİN 3’ÜNCÜ FIKRASINA VE 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU’NUN 19’UNCU, 305 SAYILI TEDRİSATI İPTİDAİYE KANUNU’NUN 14’ÜNCÜ MADDELERİNE GÖRE İÇKİLİ YERLERE VERİLECEK İZİNLERDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLARI GÖSTERİR YÖNETMELİK”LE GETİRİLMİŞTİR. YÖNETMELİKTE “ŞEHİR VE KASABALARDA GAZİNO, LOKANTA, BAR, KAFEŞANTAN GİBİ KADEHLE İÇKİ SATACAK YERLERİN BULUNACAKLARI BÖLGELERİN, MAHALLİN ASAYİŞİNDEN SORUMLU BULUNAN EN BÜYÜK MÜLKİYE AMİRİNİN BAŞKANLIĞINDA, MAHALLİN EN BÜYÜK POLİS GÖREVLİSİ, POLİS BULUNMAYAN YERLERDE JANDARMA KOMUTANLARI, TEKEL MÜDÜR VEYA MEMURLARI, SAĞLIK MÜDÜRÜ VEYA HÜKÜMET HEKİMİ, BULUNMAYAN YERLERDE BELEDİYE TABİBİ, BU DA YOKSA SAĞLIK MEMURU İLE BELEDİYE VE TİCARET ODASINDAN GÖNDERİLECEK, BİRER TEMSİLCİDEN TEŞEKKÜL EDEN KOMİSYON TARAFINDAN TESBİT EDİLİR” HÜKMÜ İLE, KOMİSYON TARAFINDAN TANZİM EDİLEN KARARLA, KROKİLERİN BİRER NÜSHASININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEĞİ VE BAKANLIĞIN UYGUN GÖRMESİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ. DAHA SONRA 09.07.1984 TARİH VE 18453 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 84/8100 KARAR SAYILI “İÇKİLİ YERLERE VERİLECEK İZİNLERDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK”TE, İÇKİLİ YER BÖLGELERİNİN GENEL AHLAK, GENEL GÜVENLİK VE ASAYİŞ DURUMU GÖZ ÖNÜNE ALINARAK GENEL KOLLUK KUVVETLERİ TARAFINDAN KOLAYLIKLA KONTROL VE MURAKABE EDİLECEK ŞEKİLDE TESPİT OLUNACAKTIR” DENİLEREK AYNI HÜKÜM MUHAFAZA EDİLMİŞTİR. YİNE BU YÖNETMELİKTEN SONRA, 30.12.1999 TARİH VE 23922 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 99/13681 KARAR SAYILI “AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK”TE DE; İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN YÖNETMELİKTE BELİRLENEN SINIRLAYICI HÜKÜMLER İLE GENEL SAĞLIK, GENEL AHLAK, GENEL GÜVENLİK VE ASAYİŞ DURUMU GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, KOLLUK TARAFINDAN KOLAYLIKLA KONTROL EDİLEBİLECEK ŞEKİLDE BİR BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLECEĞİ, İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KOMİSYONUNUN, İLDE VALİ VEYA GÖREVLENDİRECEĞİ BİR VALİ YARDIMCISININ, İLÇEDE İSE KAYMAKAMIN BAŞKANLIĞINDA MAHALLİN EN BÜYÜK KOLLUK AMİRİ, İLLERDE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN, İLÇELERDE SAĞLIK GRUP BAŞKANININ, MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLERİNİN, BELEDİYE BAŞKANI VEYA YARDIMCISININ (BÜYÜKŞEHİRLERDE BÜYÜKŞEHİR İLÇE VEYA ALT KADEME BELEDİYE BAŞKANI VEYA YARDIMCISI), KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TEKEL BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE TİCARET ODASINI TEMSİLEN BİRER YETKİLİNİN KATILIMI İLE OLUŞACAĞI, TESPİT EDİLEN İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN, İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN KARAR ŞEKLİNDE TUTANAĞA GEÇİRİLECEĞİ VE KARARA İLİŞKİN ÖLÇEKLİ KROKİ HAZIRLANACAĞI, İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN TESPİT EDİLEN VE İÇKİLİ YER BÖLGESİ İÇİN HAZIRLANAN KARAR VE KROKİ VALİNİN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİR. GEREK 1949, GEREK 1984 VE GEREKSE 1999 YILINDA ÇIKARILAN YÖNETMELİKLERDE, İÇKİLİ YERLERİN AÇILABİLECEKLERİ BÖLGELERİN BİR KOMİSYON TARAFINDAN TESPİT EDİLECEĞİ VE KROKİYE BAĞLANACAKLARI HÜKMÜ, İÇERİK OLARAK AYNEN KORUNMUŞTUR. AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE ÇAĞDAŞ NORMLARA UYGUN OLARAK ÖNEMLİ YAPISAL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR. BU DÜZENLEMELERDEKİ TEMEL AMAÇ, MEVZUATLARIMIZI UYUMLAŞTIRMAK, İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNİ TESİS ETMEK, DEMOKRASİYİ TÜM KURUM VE KURALLARI İLE HAKİM KILMAK, GİRİŞİMCİLERİMİZİN ÖNÜNDEKİ BÜROKRATİK ENGELLERİ KALDIRMAKTIR. BU ANLAYIŞ ÇERÇEVESİNDE 2004 YILINDA YENİDEN DÜZENLENEN 2559 SAYILI “POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU’NUN 7’NCİ MADDESİ, “UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSATI BAĞLI OLDUĞU KOLLUK KUVVETİNİN GÖRÜŞÜ ALINDIKTAN SONRA BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYELER; BU ALANLARIN DIŞINDA İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN VERİLİR. KOLLUK KUVVETİ GÖRÜŞÜNÜ YEDİ GÜN İÇİNDE VERİR. RUHSAT TALEPLERİ BİR AY İÇİNDE SONUÇLANDIRILIR. İZİN ALINMADAN AÇILAN UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ KAPATILIR. BU İŞ YERLERİNİN FAALİYET GÖSTERECEĞİ ALANLARI BELİRLEMEYE VEYA MEVCUT UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN BU AMAÇ İÇİN AYRILAN YERLERDE TOPLANMASINA, BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYELER; BU ALANLAR DIŞINDA İL ÖZEL İDARELERİ YETKİLİDİR. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN BULUNACAĞI ALANLARIN TESPİTİ VE BU YERLERİN RUHSATLANDIRILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILACAK BİR YÖNETMELİKLE DÜZENLENİR.” ŞEKLİNDE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. MAHALLI İDARELER REFORMU ÇERÇEVESINDE ÇIKARDIĞIMIZ; 03.07.2005 TARIH VE 5393 SAYILI BELEDIYE KANUNU’NUN 15’NCI MADDESINDE BELEDIYELERIN GÖREVLERI ARASINDA “ GAYRISIHHI MÜESSESELER ILE UMUMA AÇIK ISTIRAHAT VE EĞLENCE YERLERINI RUHSATLANDIRMAK VE DENETLEMEK” 10.07.2004 TARİH VE 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’NUN, “BÜYÜKŞEHİR İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN SORUMLULUKLARI” BAŞLIĞI ALTINDAKİ 7’NCİ MADDESİNDE “SIHHI İŞYERLERİNİ, 2. VE3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİ, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİ RUHSATLANDIRMAK VE DENETLEMEK”, 22.02.2005 TARİH VE 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU’NUN 7’NCİ MADDESİNDE “BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İLE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE RUHSAT VERMEK VE DENETLEMEK”, ŞEKLİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR. 2559 SAYILI “POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU’NUN 7’NCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE, “İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” 10.08.2005 TARİHLİ VE 25902 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 29’UNCU MADDESİNDE; “İÇKİLİ YER BÖLGESİ, MÜLKÎ İDARE AMİRİNİN GENEL GÜVENLİK VE ASAYİŞ DURUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANLAR İÇİNDE BELEDİYE MECLİSİ, BU SINIRLAR DIŞINDA İL GENEL MECLİSİ TARAFINDAN TESPİT EDİLİR. GEÇİCİ 1’NCİ MADDESİNDE İSE “BU YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE MEVZUATINA UYGUN OLARAK RUHSATLANDIRILMIŞ BULUNAN İŞYERLERİ YENİDEN RUHSATLANDIRILMAZ.” ŞEKLİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR. 10.08.2005 TARİHLİ “İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” DE İFADESİNİ BULAN İÇKİLİ YERLER BÖLGESİNİN TESPİTİ VE KROKİYE BAĞLANMASI KONUSUNDAKİ YENİ DÜZENLEMENİN, 1949, 1984 VE 1999 YILLARINDA YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİNDEN BİR FARKI YOKTUR. YANİ GEÇMİŞTEN GELEN UYGULAMANIN DEVAMIDIR, YENİ GETİRİLMİŞ BİR KURAL YADA HÜKÜM DEĞİLDİR. BURADA YAPILAN TEK DEĞİŞİKLİK, DAHA ÖNCE İÇKİLİ YERLERİN AÇILABİLECEĞİ YERLER BÖLGESİ MAHALLİ MÜLKİ AMİRİN BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN BİR KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENİRKEN, BU BELİRLEME YETKİSİ, MÜLKİ AMİRİN GÖRÜŞÜ ALINARAK, BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANLAR İÇİNDE BELEDİYE MECLİSLERİNE, BU SINIRLAR DIŞINDA İSE İL GENEL MECLİSLERİNE VERİLMİŞTİR. BU DEĞİŞİKLİĞİ DE MAHALLİ İDARELER REFORMUNUN BİR PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRMEK DOĞRU OLACAKTIR. ÇÜNKÜ, BELEDİYE MECLİSLERİ VE İL GENEL MECLİSLERİ, DEMOKRASİNİN BİR GEREĞİ OLARAK, O YÖRENİN SEÇTİĞİ İNSANLARDAN OLUŞAN KARAR ORGANLARIDIR. BU NEDENLE, DAHA ÖNCEKİ KOMİSYONLARIN YAPTIĞI GİBİ, MAHALLİN GERÇEK İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRMELERİN YAPILIP, O MAHAL İÇİN EN UYGUN YERLERDE İÇKİLİ YER BÖLGELERİNİN TESPİTİNİN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. AYRICA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE İLİŞKİN RUHSAT MÜRACAATLARININ SONUÇLANDIRILMASI BİRKAÇ AYI BULURKEN, KANUNDA, RUHSAT TALEPLERİNDE KOLLUK GÖRÜŞÜNÜN EN GEÇ YEDİ GÜN İÇERİSİNDE VERİLECEĞİ, RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLERİNDE RUHSAT BAŞVURULARINI EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRACAKLARI HÜKMÜ KONULARAK İŞLEMLERİN DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILMASI SAĞLANMIŞTIR. YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARDAN DA ANLAŞILACAĞI GİBİ İÇKİLİ YER BÖLGELERİNİN DARALTILMASI, KALDIRILMASI, İÇKİ İÇMENİN YASAKLANMASI GİBİ BİR UYGULAMA, DÜZENLEME KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU UYGULAMA İLE BU TÜR İŞYERİ AÇMAK İSTEYENLERİN ÖNÜNDEKİ BÜROKRATİK ENGELLER DE KALDIRILMIŞTIR. İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT EDİLMESİ; İÇKİLİ YERLERİN AÇILMASI İÇİN BİR YASAKLAMA OLMAYIP, 1949 YILINDAN BU GÜNE KADAR GELEN AYNI NİTELİKTE VE İÇERİKTEKİ BİR UYGULAMADIR. BUGÜN YAPILANDA AYNI ŞEYDİR YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER KONUSUNDA DEĞİŞİK ZAMANDA SORULAN SORULARA AÇIKLIK GETİRMEK MAKSADIYLA YAYIMLADIĞIMIZ GENELGE DE KANUNA, MEVZUATA AYKIRI BİR HUSUS İÇERMEMEKTEDİR. AYRICA, BİR YASAKLAMA GETİRMEYEN; 1949, 1984 VE 1999 YILLARINDAKİ BAKIŞ AÇISI İLE AYNI MAHİYETTEDİR. KONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK VE BUNA BAĞLI OLARAK YAYINLANAN BAKANLIK GENELGESİNDE, İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN HERHANGİ BİR BELEDİYE SINIRI DAHİLİNDE, BİRDEN ÇOK ALANDA TESPİT EDİLMESİNE ENGEL HİÇ BİR HUSUSTA YOKTUR. BUNUNLA BERABER GENELGE DE; “İÇKİLİ YER BÖLGESİ ADRES VE NOKTA İŞYERİ OLARAK DEĞİL, BÖLGE OLARAK TESPİT EDİLMELİDİR”, DENİLEREK BİR BÖLGEDE, BİR YÖREDE BİRDEN FAZLA İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT EDİLMESİNE DE İMKAN TANINMIŞTIR. AYRICA TARİHİ KÜLTÜREL VE TURİSTİK ÖZELLİKLER TAŞIYAN CADDE VE SOKAKLARDA VEYA İÇERİSİNDE SADECE İŞYERLERİ BULUNDUĞU İŞ MERKEZİ, PASAJ GİBİ YERLERDE AÇILABİLMESİNE YÖNELİK BÖLGE TESPİTLERİNİN YAPILMASINA DA İŞARET EDİLMİŞTİR. BUGÜNE KADAR AÇILAN İÇKİLİ MEKANLAR, İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ DAHİLİNDE AÇILAN YERLER OLUP, İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN ŞEHRİN UYGUN OLAN CADDELERİNDE SOKAKLARINDA, ŞEHRİN İÇERİNDE TESPİT EDİLMESİNDE KESİNLİKLE BİR YASAKLAMA GETİRİLMEMİŞTİR. ÇEVREMİZE BAKILDIĞINDA DA BU ANLAYIŞA AYKIRI OLARAK YAPILMIŞ BİR UYGULAMA BULUNMAMAKTADIR. AYRICA, BAKANLIĞIMIZCA VALİLERDEN “KIRMIZI SOKAK” PROJESİ GİBİ HERHANGİ BİR PROJE DE İSTENMEMİŞTİR. VE İSTENMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR. YÖNETMELİK VE GENELGEDE, MEVCUT İŞYERLERİNİN MÜKTESEP HAKLARININ DA KORUNACAĞI AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR. DOLAYISIYLA HALEN RUHSATLI BULUNAN İŞYERLERİNİN DE, İHTİYAÇ NEDENİYLE YAPILACAK İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİTLERİ NEDENİYLE RUHSATLARINI KAYBETMELERİ SÖZ KONUSU OLAMAZ. HUKUK DEVLETİ OLAN ÜLKEMİZDE İDARENİN HER TÜRLÜ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI YARGI YOLU AÇIKTIR. YASALARA AYKIRI EYLEM VE İŞLEMLERİN YARGIDAN DÖNECEĞİ DE ŞÜPHESİZDİR. BİZ YASAKLARDAN DEĞİL, ÖZĞÜRLÜKLERDEN YANA BİR PARTİYİZ.