BAZI BASIN YAYIN ORGANLARINDA YER ALAN, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN ANA BULVARLARDAKİ AĞAÇLARDIMA ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN AÇIKLAMASI NO:2006/23 ANKARA(21.07.2006) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ana bulvarlardaki ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili olarak bir Milletvekilimizin T.B.M.M Başkanlığı aracılığıyla Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu sorulara verilen cevapları ihtiva eden haberler 17 Temmuz 2006 tarihli bazı basın yayın organlarında yer almıştır.Ancak anılan haberlerde konunun tam açıklığa kavuşmadığı şeklinde ibareler yer almıştır.Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. “Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ana bulvarlara dikilen ağaçlar, ihale yoluyla temin edilmiştir. İhale şartnamesinde hangi ağaçların isteneceği, şartları ve teknik özellikleri belirtilmiştir. İhaleyi kazanan firmanın ihale şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun olarak dikilecek ağaçları ithal etme gibi bir mecburiyeti olmamakla birlikte, iç piyasada 10 yaşın üzerinde yüksek boylu ve gövde çapları yeterli büyüklükte ağaç bulunmadığından dolayı dikilen ağaçların bir kısmı ithal edilmiştir. 2004 yılından bugüne kadar 9086 adet ithal ağaç dikilmiş ve bu ağaçların tanesine ortalama 550 YTL ödeme yapılmıştır Ağaçların dikimi firma tarafından yapılmaktadır ve bir ağacın dikimi için 10.18YTL ödenmektedir.Ağaçların 3 yıl içinde kuruması halinde yüklenici firma tarafından yenisi dikilecektir.Ayrıca ağaçlara bağlanan çubuk-herekler ithal değildir. Her herek için 4.11YTL ödenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Ankara’nın ana bulvarlarını ağaçlandırma projesi kapsamında, tüm bulvarlara yıl sonuna kadar ağaç dikimi yapılacaktır. İlçe ve beldelerimize Balıkesir-Muradiye’den getirilen yerli küçük ağaçlar dikilmektedir. Önümüzdeki 2.5 yıl içerisinde 1 milyon ağaç dikimi planlanmıştır.” Bilgilerinize sunulur.