İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU, ARAÇLARIN TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ OLARAK JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE 81 İL VALİLİĞİNE BİR GENELGE YAYINLADI.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN AÇIKLAMASI NO: 2007/08 ANKARA (18.02.2007)- İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, “Araçların tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi” ile ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve 81 İl Valiliğine bir genelge yayınladı. Bakan Aksu’nun genelgesi şöyle; “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde, belirtilen durumlarda ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenleneceği ve bu tutanakların trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı ödemesi için posta yolu ile tebligat yapılacağı ve bu şekilde uygulanan cezaların itirazının ne şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, son zamanlarda belirtilen şekilde tanzim edilen trafik idari para cezası karar tutanaklarının önemli bir bölümünün itiraz sonucu yetkili mahkemelerce genelde aşağıda belirtilen gerekçelerle iptal edildiği, basın-yayın organlarında çıkan haberlerde ve vatandaşlarımızın çok sayıdaki müracaatlarında yanlış, şüpheli ve çelişkili olarak tanzim edilen tutanakların mağduriyetlere ve yakınmalara neden olduğu görülmektedir. Mahkemelerce verilen iptal kararlarında; * Aracın plaka, marka, model, cins ve renk gibi özelliklerinin tutanağa yanlış yazıldığı, * Kural ihlalinde bulunan aracın itiraz eden adına kayıtlı olmadığı, * Kısıtlama ve yasaklamaların uyarıcı levhalarla belirtilmediği, * Hız ihlallerine ait tespitlerin yer aldığı radar cihazı görüntü kasetinin ibraz edilemediği, * Tebligatın Kabahatler Kanunu ve Tebligat Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun yapılmadığı gibi gerekçeler yer almaktadır. Bu nedenle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirtilen hallerde, tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi gerektiğinde, yukarıda belirtilen iptal kararları gerekçeleri ve vatandaşlarımızın haklı yakınmaları göz önünde bulundurulacak ve haksız, eksik, hatalı, şüpheli ve çelişkiye neden olabilecek şekilde tutanak tanziminden kesinlikle kaçınılacak, şüpheden sanık/itiraz eden yararlanır ilkesi doğrultusunda hareket edilecektir. Ayrıca, bu emre rağmen belirtilen şekilde vatandaşlarımızın haklı yakınmalarına neden olacak şekilde tanzim edilen ve mahkemelerce iptal edilen tutanakları tanzim eden görevliler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmakla birlikte, bu konuda rücu edebilecek muhakeme ve diğer masraflar ilgili görevlilerden tahsil edilecektir. Emrin trafik hizmetlerinde görevli bütün personele yazılı olarak tebliğ edilmesini, fahri trafik müfettişlerinin konu hakkında bilgilendirilmesini ve uygulamaların başta Valilerimiz olmak üzere sıralı birim amirlerince titizlikle takip edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.” Kamuoyunun bilgisine sunulur.