92. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU KAPANIŞI VE KURA ÇEKİM TÖRENİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN AÇIKLAMASI NO: 2008/13 ANKARA (25.03.2008)- 92. Dönem Kaymakamlık Kursu Kapanışı ve Kura Çekim Töreni, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü nde (TODAİE) yapıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende İkisi bayan toplam 62 yeni kaymakamın kura çekimi yapıldı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, törende yaptığı konuşmada, genç kaymakamları ve ailelerini kutlayarak başarı diledi. Atalay, Kendini daima yenileyen, mesai mevhumu tanımayan, her türlü zorluğa katlanabilen, cahilliği, yolsuzluğu ve yoksulluğu yenmek için her türlü çabayı gösteren bir anlayışla hareket etmeniz gerekmektedir diye konuştu. Toplumları, geleneklerinin ve kurumlarının güçlü ve ayakta tuttuğunu, Türkiye nin en önemli geleneklerinden birisinin mülki idare geleneği olduğunu kaydetti. Kaymakamlık ve Valiliğin, Türk idare tarihinde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu ifade eden Atalay, kaymakamların, görev yaptıkları ilçede devleti ve hükümeti, ayrı ayrı her bakanlığı temsil ettiğini ifade etti. Kaymakamların ekonomik ve sosyal kalkınmanın öncüsü, taşradaki tüm kamu hizmetlerinin koordinatörü olduklarını söyleyen Atalay, vatandaşın devlet kapısı olarak ilk muhatap olduğu yerlerin kaymakamlıklar olduğunu ifade etti. Kaymakamların, memleketin en uç köşelerinde büyük fedakarlıklar yaparak çalıştıklarını söyleyen Atalay, kaymakamlıkla ile ilgili performans sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiğini ifade etti. Atalay, Kaymakamlarımızın başarılı olanlarını, başarı alanlarını, teşvik edici mekanizmalarla desteklememiz, ödüllendirmemiz gerekiyor dedi. Kaymakam adaylarının 3 yıl kurs gördüklerini ve iyi bir yetişme dönemi geçirdiklerini belirten Atalay, kaymakamların ilçelerine yetişmiş olarak gittiklerini ifade etti. Atalay, yeni kaymakamlara şöyle seslendi: Mutlaka adil, adaletli, yansız olacaksınız. İnsan haklarına saygılı, hukuk devleti ilkelerine uyarak hizmet vereceksiniz. Bizim odağımız insan ve insana hizmet etmek. Hükümet ve bakanlık olarak insan hakları en çok üstünde durduğumuz konuların başında gelmektedir. Hukuk devletinde keyfiliğe yer yoktur. Temel hak ve hürriyetlerin evrensel standartlara ulaştırılması temel amacımızdır. Bu konuda önemli yasal düzenlemeler yapıldı ve bu düzenlemeler devam etmektedir. İşkence ve kötü muamelenin kökünün kazınması için hükümetimiz döneminde de gerekli çalışmalara devam edilecektir. Bu husustaki kararlılığımızı ve uygulayıcılardan beklentimizi her fırsatta açık şekilde ifade ettik. Mülki idare amirleri, meydana gelebilecek her türlü insan hakkı ihlali iddialarını derhal inceleyerek sonuçlandıracaklar ve konunun takipçisi olacaklardır. İdarede kamu gücünü kullanan herkes yasalara göre davranmak zorundadır. Aksini davranış içinde olanlar yasal çerçevede mutlaka bunun karşılığını göreceklerdir. Bu konuda genç kaymakamların gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. Köy Kanunu ve köy mevzuatıyla ilgili çalışmanın gelecek dönemde yerel yönetimlerle ilgili en önemli çalışma olacağını belirten Atalay, kaymakamlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmalarına özel önem göstermelerini istedi. Dönemlerinde bu vakıflara ayrılan kaynağı çok artırdıklarını dile getiren Atalay, Hiçbir yerde çaresiz vatandaş kalmasın diye uğraştık. Kaymakamlarımızı bunu önemsesinler. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmada önemli bir imkandır dedi. İçişleri Bakanı Atalay, kaymakamlardan iş edindirme çalışmalarına ağırlık vermelerini de istedi. Biz 24 saat çalışacağız ve vatandaşımız rahat edecek, bunu aklınızdan çıkarmayın diyen Atalay, Telefonunuz ve kapınız vatandaşa açık olsun. Eğer insanımız başı sıkıştığında burada bir kaymakam var ben ona her an ulaşabilirim diyebiliyorsa, pratikte bu mümkün olabiliyorsa, devlet-millet kaynaşmasını orada en iyi şekilde sağlamış olursunuz diye konuştu. Bugün kaymakam ve valilerin sadece temsil, protokol makamı olmadığını, her gün biraz daha fazla yönetişim ilkeleri çerçevesinde vatandaşla irtibatı daha da artan makamlar olduğunu belirten Atalay, İyi yöneticiliğin ölçüsünü en başta vatandaş memnuniyeti olarak ifade etmek gerekir dedi. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Osman Dıraçoğlu da kaymakam adaylarının Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştiklerini ve kaymakamlığı en iyi yapacak şekilde eğitimden geçirildiklerini ifade etti. Protokol konuşmaların ardından kurs birincisi Şener Çağlar, dönem arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Törende, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın mesajları da okundu. Daha sonra, Başbakan Vekili ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Başkan Vekili Eyüp Cenap Gürpınar, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, bazı eski içişleri bakanları, öteki yetkililer ve misafirler kura ile atamaları gerçekleşen kaymakamlara sertifikalarını ve ödüllerini verdiler. Kursta ilk üç dereceye giren kaymakamlar kura çekmeden istedikleri yerlere atandılar. kurs birincisi Şener Çağlar, Isparta Atabey, kurs ikincisi Bahadır Yörük, Bolu Dörtdivan, kurs üçüncüsü Ayşe Şeyda Kara, Isparta Gönen’i tercih etti.