İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY IN İKİNCİ EL OTO GALERİLERİ İLE İLGİLİ 81 İL VALİLİĞİ NE YAYINLAMIŞ OLDUĞU GENELGE.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN AÇIKLAMASI SAYI: 2008/106 ANKARA- (21.11.2008) İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “İkinci El Oto Galerileri” ile ilgili olarak 81 İl Valiliğine bir genelge yayınladı. Bakan Atalay’ın genelgesi şöyle, “Ülkemizde meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak, motorlu araç sayılarında büyük artışlar olmuştur. Bunun sonucunda, büyük illerimiz başta olmak üzere bütün kentlerimizde, ikici el oto alım satımı yaygınlaşmıştır. İnsanların ikametine ayrılan binaların giriş katları, ikinci el oto alım satımı yapan işyeri sahipleri tarafından kiralanmaktadır. Satışa sunulan araçlar, apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda ve zaman zaman da yol ve caddelerde sergilenmektedir. Birçoğu LPG li olan bu araçlar, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkânlarda bırakılmak suretiyle, bina sakinleri bakımından büyük risk oluşmasına sebep olunmakta, binada ve çevrede bulunan halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, insanların kaldırımlarda rahatça yürümelerini ve trafiğin sağlıklı akışını da etkilemektedir. Halkın can ve mal emniyetini temin etmek idarenin başlıca görevlerindendir. Bu kapsamda, muhtemel tehlikelere karşı önlem alınması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, gerek valiliklerin gerekse yerel yönetimlerin temel görevleri arasında bulunmaktadır. Kentlerin sağlıklı ve daha kolay yaşanılabilir hale getirilmesi, hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması bakımından, ortak özellikler taşıyan işyerlerinin ihtisas dallarına göre kentlerin belli yerlerinde toplanması büyük önem taşımaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu işyerlerinin belli alanlarda toplanması bakımından, bu tür düzenlemelerin yapılmasını belediyelere zorunlu görev olarak vermektedir. Yeni yürürlüğe giren 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile belediyelere ek mali kaynaklar sağlanmış ve işyerlerinin belli alanlarda toplanması gibi faaliyetlere daha rahat kaynak tahsisi mümkün hale getirilmiştir. Bu kapsamda, ilgi (a) ve (b) genelgelerimiz doğrultusunda bu güne kadar (15) ilimizde oto galerilerinin yerleşim alanı dışına çıkarıldığı, (45) ilimizde çalışmaların devam ettiği, (17) ilimizde çalışmalara henüz başlanmadığı ve (4) ilimizde ise oto galerisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu önemli sorunun çözümü konusunda belediye başkanlarımızın konuyla bizzat ilgilenmelerini, valilerimizin de yakın ilgi ve takibi ile belediyelerimize bu anlamda destek olunması zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple, ikinci el oto galerilerinin yerleşim alanı dışına taşınması hususunda aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur. 1.Öncelikle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yüz binden fazla olan ilçe belediyeleri, ikinci el oto galerilerini 2009 yılı Mayıs ayının sonuna kadar yerleşim alanlarıdışında belirlenecek mekânlara taşıyacaklardır. 2.Çalışmalara başlamayan illerimiz başta olmak üzere, çalışmaları devam eden illerde valiler genelge emirlerini titizlikle takip ederek faaliyet sonuçlarını genelgenin yayımı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler itibariyle Bakanlığa bildireceklerdir. 3.İkinci el oto galerileri için tahsis edilen yerlerde, araç alım-satım ve devirlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve işlemlerin sonuçlandırılması bakımından; vergi ve harçların ödenmesi ile araç tescilinin buralarda yapılmasına imkân veren idari büroların açılması valiler tarafından sağlanacaktır. 4.İnsanların kullanımına ayrılan kaldırımların, ikinci el oto galerilerinde satışa sunulan araçlar yoluyla işgali önlenecek ve aykırı davranan işyerleri hakkında kapatma da dâhil olmak üzere her türlü yasal işlem yapılacaktır. 5.Bundan böyle, can ve mal emniyetini tehdit edecek şekilde apartman ve bina girişlerinde yeni oto galerisi açılmasına izin verilmeyecek ve ruhsatsız açılan işyerleri derhal kapatılacaktır. 6.Genelgenin uygulanmasına ilişkin koordinasyon bizzat valiler tarafından sağlanacak ve uygulamada ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, denetimlerde genelge emirlerine uyulup uyulmadığı, Bakanlığım denetim elemanları tarafından incelenip gereğinin yapılması temin edilecektir. 7.İlgi (a) (14.01.2005 tarih ve 2005/5 no’lu) ve (b) 31.05.2007 tarih ve 2005/54 no’lu) genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden gereğinin ifası için genelgenin iliniz dahilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.” Bilgilerinize sunulur.