e-Hizmetlere Hızlı Erişim Standartları

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin Bakanlığın yürütmekte olduğu e-hizmetlere internet yoluyla daha hızlı ve kaliteli bir biçimde erişimini sağlamayı hedefleyen alt yapıya ilişkin standartlar için tıklayınız.