Kaçakçılık İstihbarat Harekat Bilgi Toplama Daire Başkanlığı

BİLGİ EDİNME

Dairemizde 3152 sayılı Kanunun 13.maddesi ve Bakanlığımızca çıkarılan Yönerge uyarınca bazı suçlar işleyerek yargıya sevk edilen kişilere ilişkin bilgiler emniyet asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere istihbarat amacıyla tutulmaktadır.

Ayrıca yine yargı yerlerince aranan kişiler kayıt altına alınarak ülke çapında Polis ve Jandarma birimlerince yakalanmalarına çalışılmaktadır.

Sadece güvenlik amaçları doğrultusunda kullanılan bu bilgilerden vatandaşların kendilerine ait işlemler ile ilgili bilgi edinmeleri (arananlar hariç) mümkün olabilmektedir.

24.06.2002 tarihinde yapılan değişiklikle Yönergemizin 16/c maddesinin 6. alt bendi uyarınca Jandarma ve Polis bilgi toplama birimlerine yazılı başvurusu halinde kişilere bilgi kaydı olup olmadığı hakkında bilgi verilmektedir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve yukarıda açıklanan görevler doğrultusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşların Dairemizle irtibat kurması için aşağıdaki yollar kullanabilir.

Adres : KİHBİ Daire Başkanlığı Kıbrıs Cad. Boncuk Sok. No:10/A Kurtuluş/ANKARA
Tel : 0312 - 433 31 42
E-Posta :
kihbi@icisleri.gov.tr