2012 Yılı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş(Sözlü) Sınav İlanı (23.03.2012)

Bakanlığımız taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 40 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarına, 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSSP31) puanı 70 ve üzeri olanlar arasından giriş(sözlü) sınavı ile eleman alınmasına 30/12/2011 tarihli Bakan Onayı ile karar verilmiştir.

Sınav İlanı için Tıklayınız.

Örnek Muvafakat Talep Dilekçesi