Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İl Göç Uzman Yardımcılığı için 09 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan giriş sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanan adaylara ait liste Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır.

Ek:

İl Göç Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girecek Aday Listeleri