Dernekler Dairesi Başkanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Dernekler Dairesi Başkanlığında boş bulunan 3 adet Mühendis (1 adet Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2 adet Ankara İl Dernekler Müdürlüğü) 2 adet Büro Personeli (Dernekler Dairesi Başkanlığı)  pozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı ve Adaylarda Aranılacak Şartlar


Bilgisayar Mühendisi İş Talep Formu

Büro Personeli İş Talep Formu

Endüstri Mühendisi İş Talep Formu