Eğitim Dairesi Başkanlığı

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFONLAR:

Santral : 387 60 84 - 387 60 85
Başkan Sekreteri : 387 60 86 - 387 60 89
Başkan (Direkt) : 387 60 88
Faks : 387 60 91
Bakanlık Dahili Telefonu : 3265 - 3266 - 3268

Not : Bakanlık merkez binası dahili abonelerinden yapılan aramalar ücretsizdir.

Avea (FCT) : 0505 238 52 61

Not : İçişleri Bakanlığı Avea Pesronel tarifesine dahil olan cep telefonlarından yapılan aramalar ücretsizdir.

Adres : Çamlıca Mah. 1.Cad. 8.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / ANKARA

Web Sitesi: http://egitim.icisleri.gov.tr/
Eposta : egitim@icisleri.gov.tr


KURULUŞ VE TARİHÇESİ

Bakanlığımızda eğitim faaliyetleri 1981 yılına kadar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş ve Kaymakamlık Kursları ile sınırlı kalmıştır. 02.10.1981 tarihinde "Eğitim Genel Müdürlüğü" kurulmuş, 1982 yılında ise bu Genel Müdürlüğün adı "Eğitim ve Öğretim Kurulu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. Bir yıl sonra da "Eğitim Dairesi Başkanlığı" adını almıştır. 1985 yılında yürürlüğe giren 3152 Sayılı Kanuna istinaden Başkanlığımız halen bu adla müstakil bir hizmet birimi olarak faaliyetini sürdürmektedir.

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek

- Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim programlarıyla uygulama programlarını düzenlemek ve uygulamak,

- Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleriyle işbirliği yaparak, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve sağlamak,

- Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için Hizmet-içi Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim kurumları açmak ve yönetmek,

- Hizmet-İçi Eğitim programlarının uygulanmasında Valilikler, ilgili daire ve kurumlarla üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak,

- Hizmet-İçi Eğitim kadro ve bütçe tekliflerini hazırlamak ve bütçenin uygulanmasını sağlamak,

- Hizmet-İçi Eğitim faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak,

- Her mali yıl sonunda uygulanan eğiti programlarının sonuçlarını, eğitime katılanları ve çeşitli eğitim faaliyetlerini kapsayan bir rapor düzenleyerek Bakanlık Makamına ve ilgili birim başkanlarına göndermek,

- Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

- Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.